НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
...

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА:
„ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ
ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ“
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА:
"ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ"
„Лошият учител забравя, че е бил ученик.
Добрият учител помни, че е бил ученик.
Истинският учител знае, че винаги ще бъде ученик.“
Николай Денков

Тази виртуална библиотека е отворена за всички преподаватели и учители.
Всеки публикуван в нея материал може да бъде свален и използван
при задължително спазване на правилата за цитиране –
на Националната програма и на съответните автори.

Съставителите на библиотеката и авторите на материалите
ще бъдат благодарни за всяко допълнение и корекция, направена от читателите.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Преди да навлезете в „дебрите“ на библиотеката,
чуйте едно прекрасно музикално произведение,
записано през 2020 г. - в началото на Ковид пандемията.

АВТОРИ И ЛЕКТОРИ по компетентностен подход

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!

schavdarova

Проф. д.н. Сийка Чавдарова

yianakiev

Доц. д-р Юрий Янакиев

lafrikanov

Ас. д-р Лъчезар Африканов

mdragova

Хонор. препод. Милена Драгова

АВТОРИ И ЛЕКТОРИ по иновативни образователни технологии

ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!

hbeloev

Акад. д.н. Христо Белоев

ydoncheva

Проф. д.н. Юлия Дончева

asmrikarov

Проф. д-р Ангел Смрикаров

azahariev

Проф. д-р Андрей Захариев

vstoikova

Проф. д-р Ваня Стойкова

rtrifonov

Проф. д-р Румен Трифонов

slazarova

Проф. д-р Стоянка Лазарова

tchahlarova

Проф. д-р Тони Чехларова

tvasilev

Проф. д-р Цветомир Василев

vvoinohovska

Доц. д.н. Валентина Войноховска

akivanov

Доц. д-р Александър Иванов

aivanova

Доц. д-р Анелия Иванова

vatanasov

Доц. д-р Валентин Атанасов

givanova

Доц. д-р Галина Иванова

glecheva

Доц. д-р Галина Лечева

djelezova

Доц. д-р Диана Железова

iilieva

Доц. д-р Искра Илиева

llazarov

Доц. д-р Лъчезар Лазаров

sstefanova

Доц. д-р Светлана Стефанова

tharakchiiska

Доц. д-р Цветелина Харакчийска

eibryamova

Гл. ас. д-р Елица Ибрямова

pstefanova

Гл. ас. д-р Петя Стефанова

yaliev

Д-р инж. Юксел Алиев

mibryamov

Маг. инж. Метин Ибрямов

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО

 1. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ
  1. ПОВИШАВАНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОДГОТВЯЩИ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ
  2. ДИГИТАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 2. РАМКОВА ПРОГРАМА за
  1. повишаване квалификацията на преподавателите, подготвящи бъдещи учители
  2. повишаване квалификацията на преподавателите в областта на ИКТ
 3. ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА за обучение за прилагане на компетентностния подход в обучението на
  1. бъдещи учители
  2. представители на бизнеса
 4. НАРЪЧНИК за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители
  1. НАРЪЧНИК по ПКП - свали от облака и чети (Offline)
  2. НАРЪЧНИК по ПКП - влез в облака и чети (Online)
 5. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ на компетентностния подход при подготовката на учители във висшите училища
 6. ПРИМЕРНА УЧЕБНА ПРОГРАМА за обучение по иновативни образователни технологии на
  1. преподавателите във висшите училища, преподаващи дисциплини в областта на ИКТ и компютърните науки
  2. преподавателите във висшите училища, преподаващи в други научни области
  3. учителите, преподаващи в първи и втори гимназиален етап
 7. НАРЪЧНИК по иновативни образователни технологии
  1. НАРЪЧНИК по ИОТ - свали от облака и чети (Offline)
  2. НАРЪЧНИК по ИОТ - влез в облака и чети (Online)
 1. ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ -
  ПРЕЗЕНТАЦИИ за традиционно и синхронно дистанционно обучение и
  ВИДЕО-ЛЕКЦИИ за асинхронно дистанционно обучение

  ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

  СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ

  1. ВЪВЕДЕНИЕ
   • Образователната система и дигиталното поколение
   • Иновативните образователни технологии по света и у нас
   • Как да адаптираме образователната система към дигиталното поколение ?
   • Какво трябва да знаем и можем, за да направим дигиталната трансформация на образованието ?
   • Една прогноза за развитието на образователната система след пандемията
  2. ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
   • Защо да използваме и как да изберем интерактивна презентационна система ?
     Някои програми за работа с интерактивна презентационна система:
    • A-migo
    • eBeam
    • Interwrite Workspace
    • Open Board
    • Smart Notebook
   • Как да използваме ефективно интерактивна дъска/монитор по време на лекция/упражнение ?
   • Как да използваме интерактивна дъска в обучението по музика ?
   • Как да направим лекцията / презентацията по-информативна и по-атрактивна за студентите от дигиталното поколение ?
   • Как да направим така, че студентите да забравят телефоните си по време на лекции ?
   • Как да контролираме усвояването на преподавания материал по време на лекции и упражнения ?
  3. СИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в реално време
   • Как да използваме видеоконферентна система ?
   • Как да използваме виртуална учебна зала ?
   • Как да изберем система за синхронно дистанционно обучение ?
  4. АСИНХРОННО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – в произволно време
   • Как да запишем видео-лекция ?
   • Как да направим интерактивно мултимедийно учебно пособие ?
   • Как да създадем виртуална лаборатория ?
   • Как да направим виртуална библиотека (в облака) ?
   • Хартиена или електронна книга ?
  5. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИНХРОННОТО И АСИНХРОННОТО ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
   • Как да организираме дистанционното обучение ?
   • Дизайн на дистанционното обучение при Н, С и ВО
   • Дизайн на дистанционното обучение при ВО
   • Дистанционно обучение по физическо възпитание и спорт
  6. СМЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ
   • Развиване на смесеното обучение
   • Дизайн на лекция за смесено обучени
   • Използването на социалните мрежи в смесеното обучение
   • Киберсигурност на смесеното обучение – проблеми и решения
  7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МОДЕЛИ
   • Игровизиране на обучението
   • Инфографиките като ресурс за микрообучение
   • Дигитални технологии, образование, музика
  8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТЕПЕНТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА (ВИСШЕ) УЧИЛИЩЕ
  9. Център за иновативни образователни технологии
  10. Визия за учебната зала на бъдещето
  11. Визия за университета на бъдещето
  12. Професии на бъдещето
  13. Някои възможности за използване на изкуствения интелект в образованието
  14. Изкуственият интелект – принципи, плюсове и минуси, предимства и недостатъци, настояще и бъдеще
  15. Уебинари за приложението на изкуствения интелект в образованието
 1. ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВА РАБОТА
 2. ИНСТРУКЦИИ
  • Инструкция за съставяне на презентация
   • - Примерна презентация - за традиционно обучение (на български)
   • - Примерна презентация - за традиционно обучение (на английски)
   • - Примерна презентация - за синхронно дистанционно обучение (на български)
   • - Примерна презентация - за синхронно дистанционно обучение (на английски)
  • Инструкция за инсталиране и настройка на Open Broadcaster Software (OBS)
  • Инструкция за записване на видео-лекция с OBS
   • - Примерна видео-лекция - за асинхронно дистанционно обучение (на български)
   • - Примерна видео-лекция - за асинхронно дистанционно обучение (на английски)
  • Инструкция за записване на видео-лекция с PowerPoint
   • - примерна видео-лекция
  • Инструкция за правене на интерактивно мултимедийно учебно пособие
  • Инструкция за регистриране и създаване на тест в Kahoot
 3. ЦЕНТЪР ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
 4. Виртуален училищен кабинет по математика
 5. Виртуална библиотека от симулатори
 6. Изкуственият интелект в помощ на учителя и преподавателя
  • ChatGPT (Чатбот)
   ChatGPT е модел на изкуствен интелект, базиран на GPT-3.5 архитектурата, разработен от OpenAI. Той е предназначен за генериране на текстове и взаимодействие с потребителите чрез конверсационен интерфейс.
   ChatGPT е обучен от голям обем текстови данни от различни източници, като уебсайтове, книги, статии и други текстови източници. Той използва множество слоеве на рекурентни невронни мрежи, които му позволяват да разбира контекста, граматиката и семантиката на въпросите и отговорите.
   ChatGPT има широка гама от приложения, включително отговаряне на въпроси, предоставяне на информация, даване на съвети, създаване на текстове, помощ при проблеми и много други. Той може да се използва в различни сфери като образование, техническа поддръжка, създаване на съдържание, комуникация с клиенти и други.
   Въпреки че ChatGPT е мощен инструмент, важно е да се отбележи, че той не притежава реално разбиране или свързаност с реалния свят. Понякога моделът може да генерира неточни или неподходящи отговори, което изисква внимателно и критично използване на предоставената информация. OpenAI продължава да развива и подобрява своите модели с цел постоянно усъвършенстване на тяхната функционалност и надеждност.
  • Google Bard AI (Чатбот)
   Bard е голям езиков модел, създаден от Google AI, обучен на огромен набор от данни от текст и код. Може да генерира текст, да превежда езици, да пише различни видове творческо съдържание и да отговаря на вашите въпроси по информативен начин. Bard все още е в процес на разработка, но е научил да изпълнява много видове задачи, включително:
   • следване на инструкции и изпълнения на потребителските искания;
   • Генериране на различни творчески текстови формати на текстово съдържание, като стихотворения, код, скриптове, музикални парчета, имейл, писма и т.н.
   • Bard използва различни технологии, включително машинно обучение, дълбоко обучение и обработка на естествен език. Машиното обучение (Machine learning) е вид изкуствен интелект, който позволява на компютрите да се учат без да бъдат изрично програмирани. Дълбокото обучение (Deep learning) е вид машинно обучение, което използва сложни невронни мрежи за обучение на модели. Обработката на естествен език е област на компютърните науки, която се занимава с взаимодействието между компютрите и човешкия език. Bard все още е в процес на разработка, но се учи да изпълнява все повече задачи.
  • BingAI Chat (Чатбот)
   Bing AI Chat е интелигентен чатбот, разработен от Microsoft като част от търсачката Bing в уеб браузъра Microsoft Edge. За да започнете чат с Bing AI Chat, трябва да посетите страницата на Bing във вашия браузър и да кликнете върху иконата на Bing Chat.
   Bing AI е услуга на Microsoft, която използва невронни мрежи и други технологии за да предоставя по-добри резултати при търсене на информация в интернет. Тази технология може да бъде интегрирана в най-новите версии на браузъра Edge и да бъде използвана и за създаване на изображения.
  • Midjourney (Генератор на изображения)
   Midjourney е система на базата на изкуствен интелект, която създава изображения от подсказки на потребителя. За да използвате Midjourney, трябва да имате регистрация в Discord и да активирате покана за достъп. След това влезте в някой от каналите #newbies.
  • Fotor (Генератор и редактор на изображения)
   Fotor е онлайн редактор на изображения и графичен дизайн, който предлага широка гама от инструменти и функции за обработка на снимки, създаване на колажи и дизайн на графика. Той е достъпен през уебсайта си и също така предлага мобилни приложения за iOS и Android.
   С Fotor можете да извършвате различни операции със снимки, като коригирате цветовете, настройвате яркостта и контраста, премахвате дефекти, добавяте филтри и ефекти, създавате текст и оформяте изображенията по различни начини. Също така, Fotor ви позволява да създавате колажи от множество снимки, да създавате банери и заглавки за социални медии, и да извършвате други графични дейности.
   Fotor предлага както безплатна версия с базови функции, така и премиум планове, които предоставят достъп до допълнителни инструменти и материали. Той е известен със своята лесна за използване и интуитивна потребителска среда, която го прави достъпен и за хора без голям опит в редактирането на изображения.
  • Blockade Labs (Генератор на изображения)
   Blockade Labs е технологична компания, която създава инструменти за световно строителство с помощта на изкуствен интелект. Те вярват, че бъдещето принадлежи на визионерите и са ангажирани да премахнат бариерите между технологията и креативността, така че всеки да може да превърне идеите си в реалност.
   Tехните AI-powered инструменти за световно строителство като Skybox AI са създадени за генериране на 360° skybox преживявания от текстови подсказки.
  • Duolingo (Платформа за езиково обучение)
   Duolingo е мобилна и уеб базирана платформа за езиково обучение. Тя предлага безплатни уроци по различни езици.
   Duolingo използва игрови подход към обучението, комбинирайки различни видове упражнения, като слушане, говорене, четене и писане. Упражненията са структурирани по нива на трудност и обхващат граматика, лексика, изрази и разбиране на контекст.
   Duolingo използва изкуствен интелект (ИИ) в своята платформа. ИИ се използва за персонализиране на уроците и адаптиране към нуждите и нивото на уменията на отделния потребител. Системата на ИИ проследява напредъка на потребителите, анализира техните отговори и предоставя индивидуални препоръки и упражнения, които са подходящи за тях.
   Освен това, ИИ в Duolingo се използва и за оценяване на отговорите на потребителите. Системата може да разпознава правилността на отговорите и да предоставя незабавна обратна връзка, която помага на потребителите да подобрят своите езикови умения.
  • Grammarly (Инструмент за корекция на граматиката и правописа)
   Grammarly е онлайн инструмент за проверка на правопис, граматика и стил на писане. Той се използва за подобряване на писането в различни контексти, включително академични работи, професионални документи, електронни писма и социални медии.
   Grammarly използва напреднал алгоритъм на изкуствен интелект, който анализира текста и идентифицира грешки в правописа, граматиката, пунктуацията и стила на писане. Той предлага предложения за подобрение и съвети за по-четливо и ефективно изразяване на идеи.
   При проверката на текста, Grammarly разпознава различни видове грешки, като например грешки в правописа, граматически грешки, неправилна пунктуация, повтаряне на думи, непоследователности в стила и други. Той предоставя подробни обяснения за грешките и предлага алтернативни варианти за корекции.
   Grammarly е достъпен чрез уебсайта си и разширения за уеб браузъри, както и чрез плъгини и десктоп приложения за различни текстообработващи програми.
   С Grammarly може да подобрите точността и професионализма на писането си, като получите инструментални съвети и корекции, които ви помагат да изразите идеите си по ясен и ефективен начин.
  • Wolfram Alpha (Инструмент за студентите в областта на математиката, физиката и други науки)
   Wolfram Alpha е компютърен аналитичен двигател, който може да отговаря на въпроси и да извършва математически изчисления. Той е полезен инструмент за студентите в областта на математиката, физиката и други науки.
   Изкуственият интелект се прилага в различни аспекти на функционалността на Wolfram Alpha. Използвайки техники на машинно самообучение и обработка на естествен език, Wolfram Alpha разпознава въпросите на потребителите и генерира подходящи отговори. Той може да разбира сложни запитвания и да предоставя резултати, които включват обработени и анализирани данни.
   Системата на изкуствения интелект във Wolfram Alpha също така може да разпознава контекста на въпросите и да предоставя подробни отговори, които са свързани с информация от различни източници. Изкуственият интелект помага на системата да се актуализира редовно с нова информация и да предоставя надеждни и точни отговори на потребителите.
   Може да бъде достъпен както чрез уебсайта си така и чрез мобилно приложение за iOS и Android. Той предлага както безплатни, така и премиум услуги, които предоставят по-напреднали функции и възможности.
  • AIVA (Kомпозитор на музика)
   AIVA е система за композиране на музика с изкуствен интелект, която може да създава музика в различни жанрове и стилове. Тя използва невронни мрежи и генеративни модели за създаване на музика. AIVA е разработена от Amper Music и е насочена към музиканти и продуценти, които търсят начин да създават музика по-бързо и по-лесно.
  • Mubert (Kомпозитор на музика)
   Mubert е платформа за стрийминг на музика, която използва изкуствен интелект, за да генерира персонализирани музикални потоци за всеки потребител. Платформата разполага с огромна база от музикални парчета, които са разделени на различни жанрове, настроения и дейности. Когато потребителят стартира mubert.com, платформата използва неговите предпочитания и данни за да генерира уникален музикален поток, който отговаря на неговите индивидуални нужди.
  • Canva (Графичен дизайн)
   Canva е онлайн платформа за графичен дизайн, която позволява на потребителите да създават професионално изглеждащи графични елементи, без да имат специални умения за графичен дизайн. Canva предлага широка гама от шаблони, изображения, шрифтове и други инструменти, които потребителите могат да използват, за да създадат своите дизайни.
   Canva предлага три платени плана: Pro, Enterprise и Education. Безплатният план предлага ограничен достъп до функциите на Canva.
   Canva използва изкуствен интелект (ИИ) по няколко начина, включително: за генериране на идеи, за автоматизация на задачи, за подобряване на качеството на дизайна и др.
  • Miro (Визуално сътрудничество)
   Miro е онлайн платформа за визуално сътрудничество, която позволява на потребителите да създават и споделят интерактивни бялата дъска. Miro предлага широка гама от инструменти, които потребителите могат да използват за рисуване, писане, добавяне на изображения и видеоклипове и създаване на диаграми и графики.
   Miro се използва от организации от всички размери за различни цели, включително:
   • Създаване на презентации и прототипи
   • Обсъждане на идеи и проекти
   • Управление на работата и задачите
   • Подобряване на комуникацията и сътрудничеството
   Miro е лесен за използване и достъпен от всяко устройство с интернет връзка. Той е особено подходящ за организации, които работят в отдалечени екипи или се нуждаят от начин да подобрят комуникацията и сътрудничеството.
   Изкуственият интелект (ИИ) се използва в Miro по няколко начина, включително: за анализ на данни, за автоматизация на задачи, за персонализиране на изживяването и др.
  • Elicit (Търсене на литературни източници)
   Elicit е асистент с изкуствен интелект, подпомагащ търсенето на литературни източници. Elicit използва езикови модели за автоматизиране на изследователските работни процеси.
   Системата открива подходящи публикации на зададен въпрос от потребителя, без пълно съвпадение на ключови думи, обобщава изводите от намерените доклади и извлича ключова информация от документите.
 7. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

ВИРТУАЛНА КНИГА
ЗА
ПОХВАЛИ 🙂
И
ОПЛАКВАНИЯ 🙁

В. Гургуриева

Уважаеми проф. Смрикаров,
Бих искала да изкажа благодарността си към Вас и Вашия чудесен екип за работата Ви по курса “Дигитална трансформация”. Материалът е изчерпателен, подреден и поднесен на участниците така, че да бъде възприет и разбран. Още на втория ден бях уведомена, кой ще отговаря за курсовата работа, която трябва да предам и какво се очаква от мене. Преподавателите, на които им личи, че са с много богат опит, създават сърдечна и гостоприемна атмосфера на обучение, без да нарушават академичното ниво. Карат нас - участниците да се чувстваме част от Вашето сплотено общество, макар и от разстояние. И ни усмихват дори :)
Позволих си да Ви дам оценката си директно, защото в края на миналата година участвах в друг курс със същото наименование на водещ технически университет, който не може да се нарече даже бледо копие на Вашия. Беше скалъпен набързо, без никаква обратна връзка с участниците, без каквато и да е била комуникация. Нямах никаква полза от него. Ето защо, бях доста скептична, когато се записах за Вашия курс, но сега съм щастлива, че го направих, защото надминахте многократно очакванията ми.
Вие и колегите Ви наистина се едни съвременни будители!
Моля, премете искрената ми благодарност и я предайте на кoлегите си!
Гл. асистент д-р В. Гургуриева, д.м.
Катедра “Ортодонтия”, ФДМ, МУ-София

Уважаеми Професоре,
Вероятно сте забелязали, че групата на нашия университет във Вашия курс беше най-многобройна.
Днес се събрахме, за да пием по едно кафе и да направим разбор на занятията. Всички бяхме единодушни, че никой не е очаквал такъв спектакъл – информативен, интересен и забавен на всичкото отгоре. Двама колеги казаха, че са имали намерение да ходят на лекции от дъжд на вятър, но още след първия ден са решили, че не трябва да ги пропускат. Напълно си заслужихте похвалите в тази Ваша книга за "оплаквания".
Колегите поръчаха да Ви попитам, дали в групата Ви има завършили музикална, театрална и военна академия. Защото без специалисти в първите две области не бихте могли да изпипате така професионално нещата, а без човек под пагон трудно бихте поддържали такава дисциплина. Поне ние така си мислим.
И още един въпрос – къде успяхте да намерите толкова и такива разбирачи, как ги привлякохте и задържахте? Струва ми се, че тук, при нас това е невъзможно, даже и срещу добро заплащане. Уникални сте.
И още нещо. Тъй като споделихме с други наши колеги впечатленията си от курса, възникна въпросът дали ще има повторение на спектакъла и кога?
С благодарност за всеотдайността към Вас и цялата Ви изключителна група!

проф. Кеворкян

Здравейте проф. Смрикаров, Впечатлена съм от ентусиазма на всички лектори от Вашата група, от голямата палитра от възможности, които ни разкрихте. Не всичко ще успеем да въведем веднага в учебния процес, но и малко да бъде - пак ще е от полза за нашите студенти.
Поздравявам Ви за създаването на виртуалната библиотека! Предполагам, че това е изисквало много време и продължителна подготовка, а и не на последно място - единомислие у всички Ваши колеги.
Бъдете здрави!

Aleksandrova (16:43)

Благодаря Ви! Бяхте чудесни! Изключително информативна и полезна информация! Пожелавам Ви успех!

Irena Grigorova (16:43)

Много интересен и полезен курс! Поздравления за лекторите!

Соня Неделчева (16:42)

Много ви благодаря за споделения опит и идеи!

Незабравка Ненкова (16:42)

Благодаря за изключителните презентации, на които се насладихме през тази седмица! Много вдъхновяващ екип сте! Бъдете здрави и работете, забавлявайки се!

Румяна Лалева (16:42)

Здравейте! Лекциите са изключително интересни и представени по атрактивен начин! Мисля, че ще имам нужда от още разяснения! Екипът е прекрасен!

Ина Йотковска (16:42)

Благодаря за добре и разбираемо представената информация! Прекрасен курс! Много благодаря!

Валентина Козова (16:41)

Благодаря за изключително полезните презентации и пожелавам здраве на целия Ви екип!

Славена Илиева (16:41)

Здравейте! Благодаря Ви за прекрасното представяне на информацията, беше изключително полезно!

Величка Маринова (16:41)

Изключително приятно изненадана и още повече удовлетворена съм от проведения курс. Беше поднесен много елегантно и практически онагледено! Прави добро впечатление унифицирания подход за представяне на материала, който успешно излиза от стандартната рамка! Благодаря за качествено свършената работа! Ще се учим да работим като вас! Всичко най-добро пожелавам!

Мариета Гуновска (16:41)

Адмирации за прекрасният Ви екип, проф. Смрикаров. Вие и Вашият екип отворихте една затворена врата, зад която се вижда ярка светлина! Ще я последвам!

Kostadin (16:41)

Благодаря за полезните презентации.

Стефания Беломъжева (16:41)

Благодаря от сърце за всички поднесени знания! Пожелавам здраве и дръзновение на целия екип! До нови срещи!

Денка Маринова (16:41)

Силно мотивиращо обучение за по-добър образователен процес. Благодарско за всичко!

Тодорка Боева (16:41)

Благодарим ви за полезната информация! Успех на проекта!

Stefka Minkova (16:41)

Беше интересно и ползотворно. Благодаря!

Дарина Барбутска (16:40)

Мога да кажа само едно голямо благодаря за всичко научено! Бъдете здрави!

Teodora (16:40)

Успех на проекта и лекторите!

Polina Gradinarova (16:40)

Огромни благодарности към целия екип!
Лекциите бяха много интересни, полезни и поучителни. Благодаря Ви, че Ви има!

Ивалена Вълчева-Георгиева (16:40)

Благодаря за интересните лекции!

Диана Пендичева-Духленска (16:40)

Много интересен, увлекателен и абсолютно необходим курс!
Искрящ, отдаден на работата си, прецизен и компетентен екип! Беше удоволствие! Благодаря ви, колеги!

Stefan Stefanov (16:40)

Обучението беше много полезно и съдържа ценни идеи за работа със студентите.

Ася Станева (16:40)

Благодаря за полезните нови идеи! Успех на проекта!

Mmarinova_@Abv.Bg (16:40)

Изключително полезен и интересен курс!

D.Terzijski@Mgu.Bg (16:40)

Благодаря за добре представената и систематизирана информация, за насоките, за приятната среда на обучение.

Диана Добрева (16:40)

Благодаря много на цялата група от лектори! Лекциите им бяха много интересни и мога да поздравя екипа за ентусиазма, с който си личеше, че са изготвени! Изключително ползотворно прекарано време! Благодаря!

Благовеста Владкова (16:40)

Много благодарим за лекциите и усърдието на всички лектори през цялата седмица!

Калина Кънчева (16:39)

В известен смисъл вдъхновяващо, но и малко плашещо :)

Мария Илиева (16:05)

Изключителни е малко да се каже!

Диана Пендичева-Духленска (16:05)

Благодаря на целия екип за изключително интересните презентации и полезния курс!

Валя Димитрова (15:59)

Огромна благодарност за получената награда! Наръчникът е прекрасен, както и цялостната организация и провеждане на обучението по Дигитална трансформация на образованието. БЛАГОДАРЯ! ПРЕКРАСНИ СТЕ!

Мария Илиева (15:21)

Изключително интересна презентация! Нямам въпрос, само поздравления! :)

Денка Маринова (13:00)

Прекрасна, създаваща настроение и вдъхновяваща музика! Адмирации за избора!

Антоанета Пенева Момчилова (12:59)

Музикално оформление: Отличен 6

Георги Терзийски (13.02.2024 / 06:06)

Здравейте проф. Смрикаров,
Сърдечно ви благодаря за хубавите и топли думи! За мен беше чест и удоволствие да бъда обучен от вашия високо ерудиран екип. Обещавам, че докато съм преподавател ще използвам иновативни образователни технологии.
Дълбок поклон пред вас и вашия екип за труда, който положихте, за да ни обучите.
С уважение,
гл.ас. Георги Терзийски,
УХТ - Пловдив

Елена Даскалова (31.01.2024 / 8:21)

Проф. Смрикаров, искам да споделя, че курсът, в който участвах, доведе до еволюционен скок в моите умения за работа с дигиталните технологии. Мога да кажа, че за мен това обучение имаше и терапевтичен ефект. Не само се преборих със страховете си и с вътрешните си бариери, а и се справих с всичко сама благодарение на курса, упътванията в библиотеката и безценната помощ на нашия групов ръководител, проф. Ц. Василев. Дълбоко съм признателна и благославям целия Ви страхотен екип!
P.S. Получих книгата-награда и й се зарадвах като дете. Това също беше част от терапията и огромна мотивация за мен. Благодаря Ви!
Д-р Елена Даскалова, дм
Главен асистент
Отговорник НИД
Катедра Анатомия, хистология и ембриология
Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив

Ivanka Vlaeva (16:53)

Благодаря за обучението! Получих интересна и полезна информация.

Антония Статева (16:47)

Огромно благодаря! Изключително полезен, интересен, забавен курс. Научих много и то по изключително интересен начин. Бъдете здрави и винаги се водете от максимата "Дерзай, мечтай, сбъдвай!"

Доц. Д-Р Силвена Ставрева (16:46)

Проф. Смрикаров, бяхте пленарен докладчик на Първата варненска конференция по е-обучение, която беше организирана от проф. Иван Мерджанов. Всички колеги бяха впечатлени от презентацията Ви. Името Ви беше достатъчно, за да се запиша на този курс. Още веднъж благодаря!

Виктория Калайджиева (16:44)

Благодаря за обучението! Беше полезно и интересно. До нови срещи!

Гергана Андонова (16:44)

Благодаря Ви много за пълните и изчерпателни презентации! Допринасят много за усъвършенстване на подхода към студентите!

Любомира Христова (16:44)

До нови срещи!

Румяна Илиева (16:43)

Поздравления за внедрените иновации във вашия университет и ведрата атмосфера по време на курса! Дай Боже и нашият университет да последва вашия челен опит!

Румяна Йорданова (16:43)

Благодаря за курса! Благодаря за труда ви и старанието да го предадете по атрактивен и увлекателен начин! До нови срещи!

Анета Търсанкова (16:43)

Благодаря за обучението! Беше интересно и полезно.

Любомира Христова (16:43)

Благодаря на целия екип лектори по Иновативни образователни технологии за важните тематични направления, изчерпателността и диалогичността, с която професионално подходихте в това полезно обучение!

София Ангелова (16:43)

Огромно благодаря! Беше изключително полезно, мотивиращо и интересно. Надмина и най-смелите ми очаквания!

Krasimira Uzunova (16:43)

Благодаря за Отличното организираното обучение!

Radoslava Georgieva (16:43)

Благодаря за полезния курс, със сигурност ще приложим съветите Ви в обучението на студентите.

Bistra Vassileva (16:43)

Благодарности за ценната информация и опит, които споделихте с нас! Надявам се да имам възможност да приложа част от тях в обучителната си работа.

Доц. Д-Р Силвена Ставрева (16:43)

Много полезно и интересно, въпреки че отдавна работя дигитално. Благодаря!

Стела Георгиева (16:43)

Интересен и много позитивен тон и атмосфера на цялото обучение. Научих различни неща, със сигурност има какво да приложа в собствената си работа.

Радостина Михайлова (16:43)

Обучението беше наситено с много полезна и навременна информация, за което благодаря! Допадна ми подчертаната практическа насоченост и професионални препоръки!

Blagovesta Koyundzhiyska (16:43)

Благодаря за целия курс на обучение! Страхотен курс! Чудесни преподаватели! Бъдете здрави и продължавайте да разпространявате това, което правите, защото е наистина вдъхновяващо!

Стоян Георгиев Васев (16:43)

Скъпи колеги, благодаря ви много за изключително полезния и интересен курс! Поздравления за всеотдайността и професионализма!

Vlentina Mitropolitska (16:43)

Благодаря! Впечатляващо и топло. Бъдете здрави и усмихнати!

Димитрина Стефанова

Благодаря ви за ползотворния курс!

Севдие Али (16:43)

Обучението е много интересно.

Tanya Koleva (16:43)

Обучението беше интензивно и много полезно!

viki_todorova.92@abv.bg (16:42)

Благодаря Ви!

Милена Иванова Янкова (16:42)

Обучението беше много полезно, интерактивно и с настроение!

Мариела Камбурова (16:42)

Курсът е много полезен - поражда размисли, предлага варианти на решения и ни активизира за въвеждането на иновативни подходи в преподаването.

V.gagamova@rndc.bg (16:42)

Благодаря за прекрасния курс!!!

Динка Златева (16:42)

Благодаря за ползотворното обучение. Въпреки, че се считам за достатъчно технически грамотна - имаше неща, които бяха нови и много полезни!

Диана Иванова (16:42)

Много благодаря за изключително полезните и професионално направени презентации!

Diana Kirin (16:42)

Благодаря за прекрасното обучение и изключително интересната седмица! Всички са големи професионалисти и много мили хора, много интелигентни!

Петър Жеков (16:42)

Интересно, но кратко!

Янко Михалков (16:41)

Обучението е интересно и ползотворно.

Диана Кирин

Уважаеми професоре,
От все сърце Ви БЛАГОДАРЯ! Организацията Ви е перфектна! Несъмнено сте професионалисти, но особено много ми допада приятелския Ви подход и изключително добрият избор на лекторите! Един въпрос: откъде го вземате това чувство за хумор, че и ние да си купим малко от него :)
Поздравления,
Диана Кирин

Valeria Todorova (6:51 AM)

Здравейте, проф. Смрикаров! Аз съм преподавател във Великотърновския университет и към момента съм директор на Филила на нашия университет в град Враца. Участвах в курса миналата година в една група с проф. П. Легкоступ. Беше изключително полезно. Бих искала да изпратя информация за записване в курса на щатните преподаватели във Филиала. Дали бихте ме насочили откъде да взема необходимата информация, която да им препратя. Предварително Ви благодаря!
P.S. Аз съм изключително благодарна на целия Ви невероятен екип и на организаторите от МОН. Разработих курс видеолекции по две учебни дисциплини. С пожелание за успешен ден!

Елена Недева (16:39)

Знаещи, можещи, позитивни, с чувство за хумор и най-важното – всички до един сте екипни играчи. Как се намерихте?

Даниела Кирова (16:38)

Благодаря за новите идеи и се надявам, че срещите ще продължат и занапред! След като, казаното днес, утре вече е остаряло, е добре да се срещаме по-често за обмен на новости.

Ивелина Грозева (16:37)

Много благодаря на Вас и на целия екип за полезната информация, която ни поднесохте по такъв интересен начин.

Milena Levunlieva (16:36)

Благодаря за всичко! Надявам се някога да се видим на чаша ароматно кафе :).

Мирела Кючукова (16:35)

Благодаря на екипа. Пожелавам дръзновение за разкриване на нови и нови научни полета!

Zlatoeli Ducheva (16:35)

Благодаря за полезната информация и практическите насоки за работа! Всеки от нас ще включи подходящите технологии в работата си. До нови срещи

Динко Стратиев (16:34)

Компетентни референти, позитивна атмосфера и интересни предложения за интегриране на ел. ресурс

Мехмед Халил (16:34)

Аз съм човек, който е привърженик на дигиталните технологии и съм изключително удовлетворен от обучението и информацията, която научих и със сигурност част от нея ще бъде приложена в бъдещата ми работа като преподавател. Благодаря на целия екип за сериозното отношение. Поздравления!

Ива Стаменова (16:33)

Благодарим Ви за споделения опит!

Milena Levunlieva (16:33)

Смятам, че всичко в курса си заслужава да бъде научено и прилагано, но вярвам, че теоретичната част може да се съкрати за сметка на практическата. Беше удоволствие за мен и ми отвори очите за много нови възможности :)

Емилия Димова (16:33)

Благодаря много на екипа!

Мирослав Терзийски (16:33)

Благодаря за всичко! До нови срещи!

Ас. Борислава Петрова (16:33)

Мотивиращо, споделено и положително обучение. Благодаря за възможността да бъда част от него. Ще интегрирам с удоволствие наученото.

Mayya_antonova@Abv.Bg (16:33)

Благодаря за обучението! Научих нови и полезни неща!

Elena Kozelchikova (16:33)

Благодаря!

Тоня Георгиева (16:33)

Изключително съм вдъхновена, малко стресната и мноооооооооооого ентусиазирана. Дадохте ми импулс за много нови инициативи, дейности. А сега - на работа!

Милена Илиева (16:32)

Благодаря за отдадеността и вдъхновението!

Мима Трифонова (16:32)

С благодарност към всички от екипа за споделените свежи идеи!

Цветомира Иванова (16:32)

Благодаря Ви! До нови срещи!

Violeta Georgieva-Hristozo (16:31)

Благодаря на целия вдъхновяващ екип за теоретичната подготовка и ценните знания! Ще съхраня спомени от обучението и ще включа ИОТ в моята преподавателска работа!

Радослава Топалска (16:31)

Благодарим ви, колеги! До нови срещи!

Анна Върбанова (17:03)

Скъпи колеги, благодарности на целия екип - за атрактивните презентации, както и на д-р Ивана Радонова - за поканата! Споделям едно топло издание по темата, което може би ще намерите за полезно. До нови срещи!

Илиана Илиева-Дъбова (17:02)

Наред с безспорния ви професионализъм, не мога да не отбележа страхотното чувство за хумор на целия ви екип и това, че всички бяхте усмихнати и много, много позитивни. Това ви вдига успеха с поне половин единица :)

Ави Абнер (17:00)

Благодаря Ви за полезната информация!

Биляна Димитрова (16:56)

Благодаря на целия екип за прекрасната организация, професионално отношение и ентусиазъм! Изключително полезно, поднесено с лекота и настроение! Поздравления!

Цветалина Терзиева (16:52)

Беше много интересно. БЛАГОДАРЯ Ви колеги!

Антоанета Момчилова (16:52)

Изминалите дни бяха много емоционални, вдъхновяващи! Беше изключително полезно за мен да участвам. Слушах с интерес всички теми, поднесени професионално, изчерпателно, провокиращо. Подобни курсове са полезни не само в професионален аспект, но и в чисто личностен - самоусъвършенстване и самопознание. Те ме заредиха с идеи, които ще използвам в работата си! Искрени благодарности на целия екип на проф. Смрикаров, който има цяла армия от последователи не само в нашия ВУЗ, но и в цялата страна и чужбина!

Димитър Илиев (16:52)

Страхотно обучение! Много ползотворно и вдъхновяващо! Благодаря Ви!

доц. д-р Захарий Дечев (16:51)

Благодаря на целия екип!

Илиана Илиева-Дъбова (16:50)

Курсът беше много интересен. Информацията се поднесе атрактивно, но достъпно и разбираемо. Научих интересни неща, които ще приложа в работата си, но изпитвам много тъга, защото това, което искам и заслужават нашите деца като модерни технологии, не може да им предоставим в пълна степен. Но си мечтаем, а мечтите са важни. Чудесна седмица с интересно обучение. Бъдете здрави и все така креативни!

Христо Терзиев (16:50)

Всичко беше много интересно! Ползотворна работа!

Смилена Смилкова (16:50)

Благодаря ви!

Дияна Андонова (16:49)

Благодарим за полезното и приятно обучението!

Мария Дишкова (16:49)

Оплакванията са единствено по посока на бързо отминалото време, затова предложението ми е, да ни съберете отново, за да трупаме нови полезни и актуални знания! Успехи и занапред! Адмирации!

Анна Върбанова (16:49)

Поздравления за екипа на Русенския университет и лично на мениджъра – проф. Ангел Смрикаров! Невероятни сте!

Димона Янева (16:48)

Обучението беше изключително интересно, полезно и приятно! Благодаря Ви!

Константин Николов Колев (16:48)

Чудесен курс! Сърдечно благодаря!

Николай Атанасов (16:48)

Поздравление на целия екип за растежа, който отбелязват като тематично допълнение и включването на нови теми в курса!

Ави Абнер (16:48)

Впечатлен съм от курса. За мен, той беше изключително полезен, научих много и обогатих знанията си. Благодарен съм, за ползотворното и професионално обучение!

Искра Стефанова Илиева (16:48)

Интересно, иновативно и ползотворно обучение

Дечко Митев Игнатов (16:48)

Благодарим ви за вдъхновението, което дадохте на лаици като нас!

Гергана Аврамова (16:48)

Поздравления за изключително професионалното, ползотворно и вдъхновяващо обучение!

Пенка Чобанова (16:48)

Проф. Смрикаров, как сте успели да съберете такива невероятни професионалисти, че и да направите от тях екип? Респектирана съм!

Анна Върбанова (16:48)

Препоръчвам към курса - като продължение - да има и друга, интерактивна форма, възможности за обмен на опит и дискусия на тема политики.

Симона Цветанова (16:47)

Оплаквания няма как да напиша! Прекрасно и ползотворно обучение! Поздрави!

Stoyan Tranev (16:47)

Интересен и много атрактивен курс, полезен за всички ни!

проф. д.п.н. Пламен Легкоступ

Уважаеми проф. Смрикаров,
искам да изразя своето възхищение от Вашата работа и тази на екипа Ви! Впечатлен съм от професионализма и ентусиазма, с които сеете семената на новото в образованието! Бях чувал за това, но сега се убедих лично!
Моля, предайте моите благодарности на екипа от съидейници, с които реализирате новаторските си идеи! Както и на академик Белоев, без когото трудно щяхте да постигнете тези значими резултати!
Бъдете здрави и все така всеотдайни! Съжалявам, че няма да мога да присъствам на церемонията на 21-ви, защото тогава имам много часове, но Ви благодаря за поканата!

С уважение: проф. д.п.н. Пламен Легкоступ
(ректор на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - мандат 2007-2015 г.)

Стефка Будакова (16:12 Ч.)

Благодарим Ви! Още творческо вдъхновение! До нови срещи!

Николай Станков (16:11 Ч.)

Аз днес получих моята книга, благодаря много!

Румина Вълкова (16:10 Ч.)

Благодаря за полезните презентации и приятната седмица :)

Николай Станков (16:10 Ч.)

И аз благодаря!

Янка Тоцева (16:09 Ч.)

Благодарим и до скоро!

Доника Божкова (16:09 Ч.)

Благодаря Ви - за страхотните презентации, но и за музиката и хумора.

Николай Станков (16:09 Ч.)

Благодаря за информацията за новите технологии в областта на образованието! Получих нови идеи, които бих могъл да използвам в практиката си и мисля, че ще се харесат на студентите. Препоръка: на места в презентациите имаше елементи, които се повтаряха, това е нещо, което би могло да се коригира в бъдеще.

Невена Гавазова (16:09 Ч.)

Благодарим на страхотния екип за полезната информация, за доброто настроение и безупречната организация!

Мария Казакова (16:08 Ч.)

Благодаря Ви за прекрасното обучение и инспириращи презентации, поднесени с положително отношение от целия екип!

Ива Шишкова (16:07 Ч.)

Умението да се себепознаеш понякога трябва да бъде „сръчквано“, както направихте всички вие, благодаря на лекторите и организаторите!

Катя Кирилова (16:07 Ч.)

Благодаря Ви за интересните презентации и иновативните подходи, които показахте.

Радина Иванова (16:07 Ч.)

Лекциите бяха интересни, изчерпателни и полезни. А колегите - усмихнати и позитивни (както обещаха в началото :). Благодарим Ви! До нови срещи!

Ас. Габриела Наскова (16:06 Ч.)

Благодаря за интересните презентации. Запознах се в детайли с неща, за които бях чувала, но все отлагах да навлязла "по-дълбоко". Вие ни показахте на практика, какво е това висш пилотаж.

Мая Сотирова (16:05 Ч.)

Изключително полезен, практически ориентиран, вдъхновяващ курс! Благодаря Ви!

Снежана Лазарова (16:05 Ч.)

Благодарим за полезната информация, интересните презентации и приятната атмосфера!

Валерия Живова Тодорова (16:05 Ч.)

Прекрасен екип. Точност, професионализъм и ерудиция!

Свилена Стоянова Димитрова (16:05 Ч.)

Благодарим Ви за вдъхновяващите презентации!

Анита Тодоранова-Душкова (16:05 Ч.)

Беше ползотворно, много полезно и приятно! Ще ми липсвате утре. :)

Искра Мандова (16:04 Ч.)

Страхотни сте целият екип. Благодарим Ви!

Един от коментарите във FB-групата на Националната програма: (8 ч.)

Нешева И.МОН НП ПКП
Уважаеми колеги, обучители, дигитални иноватори и в последствие - приятели, За мен беше чест и огромно удоволствие да бъда част от обученията по иновативни образователни технологии по Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.
Благодарим ви за търпението и за консултациите дори в късните часове!
Благодарим ви, че ни „обърнахте представите за бъдещето“. От вашите презентации всичко изглеждаше фантастично – може би наистина ще бъде фантастично, вярваме и ще се надяваме да е така!
Благодарим за музикалните поздрави, настроението и спокойствието, което осигурявахте през цялото време.
Благодарим ви за всичко!
Бъдете здрави с пожелание за много лични и професионални успехи!
С уважение. И.Н

Ирена Димова-Генчева (4:12 PM)

Със сигурност направеното от Вас е впечатляващо!

Райна Хаджикинова (4:12 PM)

Благодарим ви за знанията, които ни предадохте!

Roumiana Ivanova (4:12 PM)

Проектът отговаря абсолютно на необходимостите на времето. Презентациите и представянето им от Екипа са на много високо ниво и по последни информации по темите! Супер актуално! Екипът е перфектен! Много любезен и услужлив! Мотивиращ участие! Бих включила повече "правене" на практическите задачи. Курсът е много полезен. Огромно благодаря за споделените знания и опит!

Ирена Димова-Генчева (4:11 PM)

При опитите за "внедряване" на ИТ в образованието е препоръчително да се отчитат отликите между отделните научни области. Една голяма част от препоръките за постигане на тези т.нар. "университети на бъдещето" не са приложими и далеч от препоръчителни в областта на хуманитарните науки. Истината е, че поради настъпателната сила на тези "нови дисциплини", обвързани с ИТ технологиите, се изчиства изучаването на класическите езици, например. И все пак, радва ме, че екзактните науки получават шанс да се развиват многоаспектно, чисто технологично. В крайна сметка – аз съм доволна от чутото и видяното, за което благодаря!

Нели Калчева (4:11 PM)

Благодаря, обучението беше много полезно и за мен лично вдъхновяващо. Бъдете здрави и до нови срещи!!!

Таня Иванова (4:11 PM)

Изключително полезен курс! Надявам се да има още такива, но face-to-face :)

Николай Янков (4:10 PM)

Благодаря на целия екип за професионализма и интересното поднасяне на лекциите. Бъдете здрави и все така ентусиазирани.

Петя Събева (4:10 PM)

Поздравления за начина, по който сте подходили към концептуализирането на всички възможности! Успях да "открия" контекста на всяко от съдържателните направления за собствените си професионални решения. Опонира ми и чувството Ви за хумор :)

Надежда Калоянова (4:10 PM)

Много прецизна организация. Приветствам цялостната визия на екипа за развитието на образованието.

Силвия Бобева (4:09 PM)

Поздравления за цялостното представяне - воденето на всеки модул, включването на всеки преподавател последователно, което показа екипна работа; технически издържана работа; професионално и приятелско отношение, което мотивира обучаемия.

Петър Минев (4:09 PM)

Много добре организирано и ръководено обучение. Запознахме се със съвременни похвати и инструменти за обучение.

Моника Ингилизова (4:09 PM)

Обучението за мен беше изключително конструктивно, достъпно, забавно и колоритно.
Благодаря на целия екип за усърдието, отделеното време, търпението, отдадеността и емпатичното отношение към всички във виртуалната зала и извън нея!
Със сигурност ще търся Вашата професионална подкрепа и насоки за работа.
Бъдете здрави и все така усмихнати и вдъхновяващи!
Симпатизирам на технологиите и използването им в учебния процес, но това да се случва умерено и разумно.
С уважение, Моника Ингилизова, ИПФ - Сливен

Валентина Кукенска(Offline) (4:09 PM)

Организацията на курса беше перфектна. Впечатлена съм от екипа и стила на представяне. Личи си школата и Учителят. Благодаря за интересно поднесените теми.

Лина Йорданова (4:08 PM)

Пожелаваме си нови срещи с вас! И нови проекти!

Хабибе Нури (4:08 PM)

Благодаря, обучението беше много интересно!

Станко Стоянов Станков (УХТ) (4:PM)

Колеги, по-скоро вече бих дори казал приятели, за мен обучението по дигитална трансформация не само беше полезно, но беше и вдъхновяващо. Това е една актуална и приложна тема, която колкото и да се опитваме да отложим, тя вече е на лице. Благодаря на целия екип за труда, търпението, вдъхновението и творческия подход. За прекрасните методични наставления, пожелания и препоръки. Бъдете здрави и продължавайте да "горите" в тази ваша стихия и да давате тази безценна есенция на образованието. Поздрави от УХТ - Пловдив!

Магдалена Гарванова (4:07 PM)

Искам да Ви благодаря за прекрасната седмица, която прекарахме заедно! Научих много нови и полезни неща! От сърце Ви пожелавам здраве и още много успехи занапред!

Надежда Ангелова (4:07 PM)

Изключително интересно представяне на иновационните технологии в образованието и си пожелаваме всеки един от университетите в най-скоро време да се превърне в университет на бъдещето! Страхотен екип! Благодарим!

Биляна Цонкова (4:07 PM)

Благодаря за ползотворното обучение и отличен пример за екипна работа!

Юлия Симеонова (4:06 PM)

Сърдечно благодаря за възможността да участвам в това обучение! Седмицата мина неусетно с Вас. Научих много нови и полезни неща, които със сигурност ще прилагам в работата със студентите!!!

Искра Илиева (4 : 06 PM)

Благодаря за предоставената възможност да споделя опита! Научих много полезни методи и инструменти за приложение и ще изненадам студентите :)

Марлена Данева (4 : 06 PM)

Заслужена похвала на екипа! Курсът е смислен и навременен, дори малко закъснял предвид отдалечения достъп от почти две години.

Петър Петров, ИУ-Варна (4 : 06 PM)

Оплакване - обучението приключи неусетно бързо! :)
Благодаря за подбора на темите и представянето на изключително полезни инструменти, които да използваме за обогатяване на занятията със студентите.
С удоволствие ще се допитвам до създадената електронна библиотека в бъдеще.
Желая здраве, безкрайни хоризонти и много усмивки за целия екип! :)

Иван Гарванов (4 : 06 PM)

Обучението е изключително полезно. Трябва да се организират повече такива обучения. Поздравления на целия екип!

Лина Йорданова (4 : 06 PM)

Обучението беше вдъхновяващо, вълнуващо и полезно. Благодарности. Големи сте. Показахте ни и образец на екипна работа!

Тамара Драганова (ВТУ) (4 : 06 PM)

Изказвам благодарност към целия екип, за интерактивността и кретивността, за професионализма и дидактическото разнообразие! Успех на Националната програма! Продължавайте да просветлявате - активно и дигитално, синхронно и асинхронно, от Русе до Космоса!

Иванка Павлова (4 : 06 PM)

Поздравления!!!! И .... УСПЕХ!!!

Рая Попова (4 : 06 PM)

Курсовата работа е интересна. Ще ми бъде любопитен крайният резултат - да погледна на любима тема от друг ъгъл. Благодаря за възможността да опитам нещо ново и интерактивно!

Nikolay Atanasov (4 : 05 PM)

Препоръката ми към екипа, разработил курса, е да не спира да надгражда и предоставя достъп до надграденото чрез ресурсите, с които разполага.

Тинка Иванова (4 : 05 PM)

Поздравления, колеги, за екипната работа.

Цветанка Коловска (4 : 05 PM)

Много полезна информация, поднесена от чудесни презентатори. Поздравления за всички!

Атанаска Босакова-Арденска (4 : 05 PM)

Добър старт на НП ПКП, с нетърпение очакваме да получим и планираното съвременно оборудване!

Златка Димитрова (4 : 05 PM)

Благодарим! Беше много полезно!

Благодаря на целия екип!
Наистина всичко беше много професионално, приятно, полезно и невероятно!
Радвам се, че можах да стана част от този проект! Разбира се, че научихме и нови неща, видяхме неща, за които мечтаем и дано можем да видим осъществени!
Вие и колегите Ви буквално ни заразявате с идеи и хъс за работа!
Надявам се, че ще имаме възможност за нови срещи и обмен на идеи!
Бъдете всички от здрави по-здрави и никога не губете чувството си за хумор и хъса за работа и продължавайте да давате път на иновациите и иноваторите!
Благородно завиждам на Вас и колегите, с които работите като невероятен екип!
Още веднъж благодаря и до нови срещи! Не ни забравяйте!

Янка Коева

Уважаеми проф. д-р Смрикаров,

Благодаря за подарената книга, за която научих по служебен път. Все още не съм я разгърнала, но съм уверена, че мъдростите на великите българи биха обогатили лекционните ми курсове.
Изказвам огромната си благодарност на Вас и целия Ви екип за проведеното обучение! Всичките ми лекционни курсове са под формата на презентации, но се оказа, че има да уча още много, за да мотивирам Z-поколението и да привлека интереса му. Дълбоко съм признателна и благодарна за получените знания и умения!
Не намирам адекватните думи, за да изразя благодарността и уважението си към доц. д-р Диана Железова-Миндизова, в чиято група попаднах за разработване на курсова работа. Признавам си откровено, че бях решила да не правя курсова работа поради съпътстващи административни задачи и липса на време - акредитация на докторска програма и личното ми атестиране. Но в телефонен разговор доц. д-р Железова-Миндизова успя да ме мотивира, да ми покаже, че аз мога. Оказа ми огромна лична помощ и Чудото се случи - аз успях да се справя.

Уважаеми проф. д-р Смрикаров, благодаря на Вас и целия Ви екип за възрожденската Ви мисия.

С огромно уважение,
доц. дпн Янка Коева
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Филологически факултет
катедра "Методика на езиковото и литературно обучение"

P.S. Моята лична признателност към Вас е чрез моето цвете. Моите цветя ме спасяваха по време на онлай-обучението.

Янка Коева
Vladimir Donev

Искам и тук да изкажа своето удовлетворение и благодарност към екипа, който ни подготви в кратки срокове за основните дигитални умения. Случи се така, че мога да сравня с други наскоро проведени курсове и плюсовете са изцяло към този курс – полезен, премислен, жива връзка между преподаватели и обучавани, хем интензивен, хем не натоварващ с излишна информация. Бих участвал и в други обучения при същия екип от преподаватели.

Дияна Николова

Благодаря за положителната енергия, която раздавате с Вашия чудесен екип, проф. Смрикаров!
Наистина променихте гледната ни точка и дадохте една нова посока, която ще поддържаме и доразвиваме! Надяваме се да не губим връзка и да продължаваме сътрудничеството си!
Щастлива съм, че станах част от този курс, изпълнен с позитивизъм, далновидност и професионализъм!
Дано имаме късмет да реализираме тази визия за образованието ни и да създадем едни добри професионалисти във всички области, защото са ни много необходими!
Липсват ми срещите с Вас и колегите Ви ...
Поздрави на екипа и до нови срещи!

А ето и една награда за колегите, които стигнаха до края 🙂

Моля, изпращайте Вашите въпроси и предложения за допълнения и корекции на адрес:
ASmrikarov@ecs.uni-ruse.bg
Предварително Ви благодарим!