НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
...

Центрове за иновативни образователни технологи

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Център за иновативни образователни технологии към
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Бургаски свободен университет

Център за иновативни образователни технологии към
Бургаски свободен университет

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Център за иновативни образователни технологии към
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Висше училище по мениджмънт – Варна

Център за иновативни образователни технологии към
Висше училище по мениджмънт – Варна

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Лесотехнически университет – София

Център за иновативни образователни технологии към
Лесотехнически университет – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София

Център за иновативни образователни технологии към
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Нов български университет – София

Център за иновативни образователни технологии към
Нов български университет – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Център за иновативни образователни технологии към
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Център за иновативни образователни технологии към
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Технически университет - Варна

Център за иновативни образователни технологии към
Технически университет - Варна

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Технически университет – Габрово

Център за иновативни образователни технологии към
Технически университет – Габрово

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Център за иновативни образователни технологии към
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Център за иновативни образователни технологии към
Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br> Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Център за иновативни образователни технологии към
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград