НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
...

Центрове за иновативни образователни технологи

Покажи:
Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Бургаски свободен университет</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Бургаски свободен университет

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Висше училище по мениджмънт – Варна</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Висше училище по мениджмънт – Варна

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Лесотехнически университет – София</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Лесотехнически университет – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Нов български университет – София</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Нов български университет – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Софийски университет "Св. Климент Охридски"</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Технически университет - Варна</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Технически университет - Варна

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Технически университет – Габрово</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Технически университет – Габрово

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Университет по библиотекознание и информационни технологии – София</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Химикотехнологичен и металургичен университет - София</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Химикотехнологичен и металургичен университет - София

Лого - Център за иновативни образователни технологии към <br><b> Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград</b>

Център за иновативни образователни технологии към
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград