НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
...

Регистър
на преподавателите, квалифицирани в областта
на иновативните образователни технологии
по националната програма "Дигитална квалификация"

Академична
длъжност
Научна
степен
Трите имена Висше училище Обучаваща институция
1 проф. д-р Виолина Ангелова Ризова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
2 проф. д-р Диана Атанасова Кирин Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
3 гл. ас. д-р Биляна Филипова Харизанова-Оетрова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
4 ас. - Севдие Хюсмен Али Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
5 доц. д-р Красимира Маринова Узунова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
6 гост пр. д-р Виктория Антонова Тодорова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
7 доц. д-р Динка Атанасова Златева Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
8 хонор. пр. д-р Радослав Александров Владов Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
9 гл. ас. д-р Благовеста Любославова Коюнджийска-Давидкова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
10 гл. ас. д-р Деница Стойчева Стефанова-Богданска Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
11 гл. ас. д-р Виктория Павлова Калайджиева Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
12 гл. ас. д-р Мария Георгиева Георгиева Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
13 гл. ас. - Ангелина Параскова Радева Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
14 гл. ас. д-р Антония Петрова Методиева Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
15 ас. - Стоян Георгиев Васев Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
16 ас. д-р Теодора Кирилова Христова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
17 гл. ас. д-р Любомира Василева Христова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
18 гл. ас. д-р Гергана Михайлова Андонова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
19 докт. - Янко Иванов Михалков Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
20 гл. ас. д-р Елена Владимирова Вълканова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
21 гл. ас. д-р Радостина Крумова Михайлова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
22 доц. д-р Димитрина Петрова Стефанова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
23 доц. д-р Радост Петрова Петрова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
24 доц. д-р Силвена Ставрева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
25 гл. ас. д-р Милена Иванова Янкова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
26 пр. д-р Йорданка Стефкова Димитрова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
27 гл. ас. д-р Елеонора Николаева Минева-Димитрова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
28 проф. д-р Макрета Тодорова Драганова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
29 ас. - Борислава Павлинова Иванова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
30 доц. дн Мариела Стефанова Камбурова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
31 ас. - Антония Ангелова Статева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
32 доц. д-р Стела Людмилова Георгиева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
33 проф. д-р Иванка Аспарухова Влаева Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
34 ас. - Радослава Тихомирова Георгиева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
35 доц. д-р Росица Асенова Меранзова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
36 докт. - Петър Кирилов Жеков Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
37 доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
38 ст. пр. - Анета Йорданова Търсанкова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
39 ст. пр. - Таня Ангелова Колева Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
40 доц. д-р Диана Иванова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
41 ст. пр. д-р София Симеонова Ангелова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
42 доц. д-р Румяна Йосифова Илиева Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
43 ас. - Антони Стефанов Ангелов Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
44 ас. - Румяна Василева Йорданова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
45 ст. пр. - Бистра Василева Василева Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
46 доц. д-р Елка Георгиева Горанова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
47 доц. д-р Зоя Илийчева Микова Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
48 доц. д-р Екатерина Стефанова Митова Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
49 гл. ас. д-р Соня Алексиева Шукерова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
50 гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
51 доц. д-р Иван Стоянов Лолев Академия на Министерство на вътрешните работи - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
52 гл. ас. д-р Елена Петрова Даскалова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
53 гл. ас. д-р Светлозар Митков Марков Академия на Министерство на вътрешните работи - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
54 ас. д-р Ана Борисова Иванова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
55 доц. д-р Надя Руменова Велева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
56 гл. ас. д-р Славея Тенчева Петрова Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
57 ст. пр. - Петя Атанасова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
58 пр. - Адела Нешкова Петрова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
59 гл. ас. д-р Теодора Крумова Томова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
60 ст. пр. - Даниела Миткова Танчева-Стефанова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
61 гл. ас. д-р Десислава Славчева-Сиракова Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
62 гл. ас. д-р Видка Василева Диварова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
63 ст. пр. д-р Евдокия Стефанова Скочева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
64 ст. пр. д-р Катерина Йорданова Пенева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
65 доц. д-р Петя Иванова Петрова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
66 пр. - Даниел Митков Димитров Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
67 ст. пр. - Диана Димитрова Нешкова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
68 пр. - Мира Ивелинова Велкова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
69 гл. ас. д-р Боряна Григорова Димитрова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
70 проф. д-р Диляна Вичева Вичева Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
71 гл. ас. д-р Теодора Димчева Димчева Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
72 служ. - Емил Ангелов Матов Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
73 доц. д-р Стойна Любенова Костова Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
74 доц. д-р Крум Лазаров Иванов Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
75 ас. д-р Радостина Георгиева Костова Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
76 гл. ас. - Мина Мирославова Пенчева Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
77 доц. д.ф. Надежда Данова Амуджиева, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
78 гл. ас. д-р Силвия Савова Митева Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
79 доц. д-р Росен Стефанов Калпачки Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
80 гл. ас. д-р Мария Благоева Стойкова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
81 доц. д-р Николина Симеонова Кротева Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
82 гл. ас. д-р Иванка Петрова Въсенска Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
83 доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
84 ст. пр. - Весела Димитрова Френгова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
85 ст. пр. - Здравка Тодорова Щиркова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
86 нач. уч. маг. Полина Йорданова Денчева-Лукова Основно училище "Братя Миладинови" - Русе Русенски университет "Ангел Кънчев"
87 ст. ас. - Виктория Петкова Цветанова Технически университет - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
88 доц. д-р Величка Николова Транева Университет "Проф. д-р Асен Златаров" Русенски университет "Ангел Кънчев"
89 гл. ас. д-р Силвия Маргаритова Петрова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
90 ст. пр. маг. Валентина Тихомирова Симеонова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
91 ст. пр. - Стела Красимирова Петрова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
92 ас. д-р Мариела … Богданова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
93 ас. - Илиянка Николаева Георгиева Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
94 доц. д-р Иван Костадинов Вълков Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
95 ас. - Милен Даниелов Симеонов Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
96 ас. - Ангел Генов Ангелов Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
97 гл. ас. д-р Живко Людмилов Пейчев Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
98 доц. д-р Венцислав Кирилов Стоянов Висше строитено училище "Любен Каравелов" - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
99 доц. д-р Юлия Методиева Илиева Висше строитено училище "Любен Каравелов" - София Русенски университет "Ангел Кънчев"
100 ас. д-р Симеон Венциславов Арнаудов Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
101 ас. - Любомир Кирилов Цонков Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
102 ас. - Лъчезар Илиянов Илиев Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
103 ас. - Радослав Петров Ташев Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
104 гл. ас. д-р Румяна Николова Етова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
105 гл. ас. д-р Вероника Гошева Стоилова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
106 гл. ас. д-р Владимир Огнянов Бабанов Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
107 доц. д-р Славянка Томчова Ангелова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
108 пр. - Калина Стефчева Илиева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
109 гл. ас. д-р Лидия Пламенова Петрова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
110 доц. д-р Елица Руменова Стоилова Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" “Паисий Хилендарски” Русенски университет "Ангел Кънчев"
111 пр. - Петя Василева Драгомирова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
112 проф. д-р Милена Атанасова Атанасова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
113 гл. ас. д-р Гергана Живкова Кресналийска Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
114 пр. - Миглена Иванова Мирчева Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски " - Долна Митрополия Русенски университет "Ангел Кънчев"
115 ас. - Детелина Дамянова Недялкова- Петкова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
116 доц. д-р Евгения Петрова Владева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
117 доц. д-р Марияна Михайлова Кръстева- Русева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
118 гл. ас. д-р Лилия Пейчева Панайотова- Овчарова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
119 ас. - Ясен Тодоров Петров Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
120 - - Светлана Петрова Начева Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Русенски университет "Ангел Кънчев"
121 доц. д-р Силвана Венелинова Боева Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
122 ас. - Магдалена Иванова Близнакова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
123 ас. д-р Мария Миткова Иванова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
124 ас. д-р Милена Янчева Рупчева Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
125 гл. ас. д-р Георги Петров Терзийски Университет по Хранителни Технологии - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
126 пр. - Евгени Николаев Станчев Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
127 доц. д-р Красимира Теофилова Марулевска Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
128 доц. д-р Веселина Александрова Гагъмова Военна академия „Георги Стойков Раковски“ Русенски университет "Ангел Кънчев"
129 доц. д-р Иванка Йорданова Влаева Университет по хранителни технологии - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
130 доц. д-р Диляна Николаева Градинарска-Иванова Университет по хранителни технологии - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
131 доц. д-р Николай Атанасов Попов Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
132 доц. д-р Соня Кънчева Въчинска-Александрова Технически университет - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
133 доц. д.ф. Илина Цветанова Дойкова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
134 доц. д-р Галина (Лина) Лечева Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"
135 ст. ас. - Боряна Бориславова Чомаковска Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
136 ст. пр. д-р Милена Петрова Григорова Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"
137 гл. ас. д-р Надежда Кирова-Йовчева Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" "Паисий Хилендарски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
138 гл. ас. д-р Дарина Симеонова Барбутскс Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
139 проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
140 гл. ас. д-р Ваня Рангелова Рангелова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
141 доц. д-р Даринка Славчева Димитрова Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
142 пр. - Калина Кънчева Кънчева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
143 пр. - Мариета Боянова Гуновска Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
144 хоноруван преподавател д-р Весела Ангелова Серафимова Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Русенски университет "Ангел Кънчев"
145 доц. д-р Костадин Пенчев Костадинов Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
146 доц. д-р Стефания Иванова Беломъжева-Димитрова Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
147 доц. д-р Диана Илиева Пендичева-Духленска Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
148 гл. ас. д-р Йордан Рангелов Йорданов Аграрен университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
149 магистър - Нели Христова Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски“ Русенски университет "Ангел Кънчев"
150 ас. - Ина Мирославова Йотковска Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
151 ас. - Полина Анатолиева Градинарова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
152 гл. ас. д-р Олга Стефанова Стоянова-Енчева Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" Русенски университет "Ангел Кънчев"
153 проф. д-р Пенка Пенева Стефанова - Пеева Медицински университет - Пловдив Русенски университет "Ангел Кънчев"
154 пр. - Валентина Тодорова Козова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
155 гл. ас. д-р Маргарита Христова Маринова Тракийски университет Русенски университет "Ангел Кънчев"
156 зам. директор - Елена Петрова Дончева-Петкова Основно училище "Иван Вазов" Русенски университет "Ангел Кънчев"
157 пр. - Незабравка Ангелова Ненкова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
158 ръководител сектор еразъм+ нямам Николина Иванова Хлебарова-Ангелова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
159 експерт - Илияна Еленкова Иванова Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
160 експерт “международно академично сътрудн - Милислава Валериева Ганчева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
161 гл. ас. д-р Величка Пеева Маринова Икономически университет - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
162 гл. ас. д-р Севдалина Иванова Христова Икономически университет - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
163 проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
164 доц. д-р Благовеста Дианова Владкова Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
165 гл. ас. д-р Силвия Христова Братоева-Манолева Икономически университет - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
166 ас. - Соня Валериева Неделчева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
167 проф. дн Антоанета Иванова Момчилова Националната спортна академия "Васил Левски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
168 доц. д-р Цветелина Христова Търпоманова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
169 ас. - Стефан Раднев Стефанов Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
170 доц. д-р Денка Ненова Маринова Националната спортна академия "Васил Левски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
171 доц. д-р Теодора Василева Христова Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
172 проф. дн Ирена Любенова Григорова Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
173 ас. - Люпчо Димитров Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
174 доц. д-р Веселина Димова Господинова Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
175 ас. - Данаил Йорданов Терзийски Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
176 гл. ас. дн Стефка Петрова Минкова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
177 доц. д-р Диана Атанасова Добрева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
178 пр. - Ася Парашкевова Станева Медицински университет - Плевен Русенски университет "Ангел Кънчев"
179 гл. ас. д-р Румяна Николова Лалева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
180 гл. ас. д-р Славена Тодорова Илиева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
181 доц. д-р Валя Иванова Димитрова Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"
182 гл. ас. д-р Наталия Петрова Александрова Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" Русенски университет "Ангел Кънчев"
183 гл. ас. д-р Стефан Крумов Стефанов Русенски университет "Ангел Кънчев" Русенски университет "Ангел Кънчев"
184 гл. ас. д-р Тодорка Великова Боева Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна Русенски университет "Ангел Кънчев"